ارتباط با ما


مجری برگزاری مهارت های کامپیوتر منجر به دیپلم رسمی آموزش و پرورش  از شاخه کاردانش

آدرس ما:چهاراه گاز شرقی-خیابان مقداد-بین مقداد ۳۰ و ۳۲ -پلاک ۲۷۶
تلفن مرکز:۰۵۱۳۲۷۱۲۵۴۳

همراه:۰۹۰۲۱۲۲۲۰۷۲-۰۹۱۵۸۰۶۳۹۵۹

آدرس پست الکترونیک:khorasanarad@gmail.com